MyPicture

Volám sa Dana Petrigáčová a som vyštudovaná prekladateľka a tlmočníčka anglického a nemeckého jazyka.

Prekladám rôznorodé texty pre individuálnych, firemných klientov a inštitúcie. Poskytujem simultánne aj konzekutívne tlmočenie obchodných rokovaní, konferencií a ďalších podujatí. Nižšie na stránke nájdete bližšie informácie o mojej kvalifikácii a referenciách.

Teším sa na našu spoluprácu!

Neúradné preklady

Preklady textov a dokumentov rôzneho druhu z/do anglického a nemeckého jazyka. Ide najmä o preklady zmlúv, obchodných a reklamných textov, preklady záverečných prác, korešpondencie, preklady odborných a technických textov, ale aj preklady tituliek, webových stránok a rôznych iných druhov textov.

Účtovnou jednotkou pri preklade je normostrana (NS) = 1800 znakov.

  • Cena prekladu zo slovenského jazyka do anglického/nemeckého jazyka je 14,00 € / NS
  • Cena prekladu z anglického/nemeckého jazyka do slovenského jazyka je 13,00 € / NS
  • Cena prekladu z anglického do nemeckého jazyka alebo opačne je 18,00 € / NS

Tlmočenie

Konzekutívne a simultánne tlmočenie z/do anglického a nemeckého jazyka. Tlmočím konferencie, prezentácie, obchodné stretnutia, ale poskytujem aj šušotáž, tlmočenie po telefóne alebo sprievodcovské tlmočenie.

  • Cena za hodinu tlmočenia je 35,00 €. Pri celodennom tlmočení (8 hodín) je cena 300,00 €. V prípade potreby cestovania na miesto tlmočenia sa k cene pripočítavajú náhrady cestovných nákladov.

Korektúry

Jazykové korektúry textov a prekladov. Revízia textu z hľadiska gramatiky, pravopisu, štylistiky, zrozumiteľnosti, terminologickej jednotnosti, vhodnosti použitých jazykových prostriedkov a štýlu.

  • Cena za normostranu korektúry anglického/nemeckého textu je 7,00 €
  • Cena za normostranu korektúry slovenského textu je 6,50 €

Všetky uvedené ceny sú konečné. Nie som platcom DPH.

Pre preklady a tlmočenie iných jazykov odporúčam prekladateľskú spoločnosť TRANSLATIO, s.r.o.

2008 - 2013

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (Mgr.)

Prekladateľstvo a tlmočníctvo - anglický jazyk a kultúra, nemecký jazyk a kultúra

2014

Európsky parlament v Luxemburgu – Generálne riaditeľstvo pre preklad

Prekladateľská stáž na slovenskom oddelení

2012

Univerzita Johannnesa Gutenberga v Mainzi, pracovisko Germersheim

Intenzívny kurz v konzekutívnom, konferenčnom a simultánnom tlmočení

2012 - 2013

Humboldtova univerzita v Berlíne

Štúdium nemeckej literatúry

2007

Goethe Institut v Hamburgu

Štúdium nemeckého jazyka

2007 - 2015

Všeobecná štátna skúška z anglického a nemeckého jazyka (C1)

Odborná štátna skúška z anglického jazyka (C1 - C2) v prírodovednom odbore, Certificate in International ESOL City and Guilds (Expert – C1)

Od 2012

TRANSLATIO, s.r.o. – prekladateľská agentúra

Interný prekladateľ, tlmočník a korektor

TRANSLATIO – Prekladanie právnických, obchodných a technických textov, tlmočenie školení a obchodných stretnutí pre spoločnosti pôsobiace v rôznych odvetviach, ako aj pre slovenské a zahraničné vzdelávacie inštitúcie.

04/2013 - 11/2015

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Interný prekladateľ a tlmočník

Preklady interných finančných a poistných dokumentov, preklady poistných zmlúv, poistných podmienok, smerníc, textov súvisiacich s poistením, tlmočenie zasadnutí, konferencií, obchodných stretnutí, prednášok, prezentácií atď.

Od 2010

Rôzne slovenské a zahraničné prekladateľské agentúry

Externý prekladateľ a tlmočník

Preklady textov rôzneho druhu z oblastí obchodu, financií, práva, reklamy a marketingu, zdravotníctva, priemyslu, preklady korešpondencie, používateľských príručiek, technických dokumentov a ďalšie.

Od 2011

Festivaly, divadlá a umelecký preklad

Externý prekladateľ a tlmočník

Festival animovaných filmov Fest Anča 2015 – preklady, tlmočenie, titulky

Glosolália 2/2015 – slovenský preklad poviedky „Ružena, vravia všetci“ od nemeckej autorky Anje Frischovej

Divadlo TICHO a spol. – preklady a ďalšie.