Mgr. Dana Petrigáčová

Prekladateľstvo a tlmočníctvo som absolvovala na Univerzite Komenského v Bratislave. Tejto profesii sa venujem profesionálne už 8 rokov.

Som zapísaná v zozname úradných prekladateľov a tlmočníkov Ministerstva spravodlivosti SR v odbore anglický jazyk pod evid. č. 971376 / 951148.

Okrem úradných a odborných prekladov sa venujem aj umeleckému prekladu a tlmočeniu.

Teším sa na našu spoluprácu!

sk_SKSlovak
sk_SKSlovak